новини
 • August 10, 2021
  До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната.
  прочети >>
 • August 09, 2021
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • March 15, 2021
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Срок и указания за подаване на декларация за произведено количество зърно от есенници, реколта 2020/2021 г. 124.98 KB
Уведомление за срока по чл. 58о, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС за м. август 2021 г. 63.48 KB
График за вземане на средни проби слънчоглед и царевица и извършване на проверки по Наредба № 23/29.12.2015 г. през м. септември 2021 г. 62.92 KB
Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ уведомява всички заинтересовани лица, относно изискванията към параметрите, на които следва да отговаря графичната част на проектите на доброволните споразумения, представяни в Общинските служби по земеделие. 71.95 KB
Индикативен график за извършване на специализирана теренна проверка за 2021 година в област Търговище. 20.56 KB
Списък на физическите блокове, определени за извършване на специализирана теренна проверка за 2021 година в област Търговище. 44.41 KB
Заповед №РД 09-761 от 27.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 7.19 MB
Уведомление за срока по чл. 58о, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС за м. юли 2021 г. 63.45 KB
График за провеждане на проверки по Наредба № 23/29.12.2015 г. и вземане на средни проби слънчоглед през м. август 2021 г. 60.52 KB
Съобщение до земеделските стопани във връзка с условията за участие в процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за 2021/2022 стопанска година. 67.85 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »