25.07.2024


ОДЗ___Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 40.50 KB
ОДЗ/ОСЗ___3345__1 Изготвяне на протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия 84.50 KB
ОДЗ/ОСЗ___3345__2 Заявление за установяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични условия 26.57 KB
ОСЗ___3346__3 Декларация за поверителност и неразпространение на данните при предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат 20.02 KB
ОСЗ___3346___2 Заявление за предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат 21.11 KB
ОСЗ___3346___1 Предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат 85.00 KB
ОСЗ__БЕЛИ ПЕТНА Информация за лицата, имащи право на получаване на суми по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 88.50 KB
ОСЗ__БЕЛИ ПЕТНА Указания за изплащане от Областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ заповеди. 36.00 KB
ОСЗ__БЕЛИ ПЕТНА Заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската ………/…….. година 38.00 KB
ОСЗ__КККР Административни услуги, предоставяни от ОСЗ за имоти от Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 17.60 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »