25.07.2024


Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 25.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 20 броя землище в община Антоново, обл. Търговище. 8.32 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 21.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява заповеди за корекция на вече издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Зараево, общ. Попово и Росина, община Търговище и двете област Търговище. 626.01 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 21.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 7 броя землище в община Антоново, обл. Търговище. 3.12 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 21.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 3 броя землища в община Омуртаг, обл. Търговище. 1.73 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 19.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 3 броя землища в община Търговище, обл. Търговище. 1.86 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 19.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 7 броя землища в община Омуртаг, обл. Търговище. 3.20 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 19.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 14 броя землища в община Антоново, обл. Търговище. 5.47 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 05.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 1 брой землище в община Търговище, обл. Търговище. 452.13 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 05.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 1 брой землище в община Антоново, обл. Търговище. 351.45 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 05.11.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 1 брой землище в община Омуртаг, обл. Търговище. 405.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »