25.07.2024


Антоново

повече>>

Омуртаг

повече>>

Опака

повече>>

Попово

повече>>

Търговище

повече>>

Днес 10.04.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ доброволно споразумение за трайни насаждения за землището на град Антоново, община Антоново, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ е до подаване на заявленията за „Директни плащания 2017” от лицата участващи в споразуменията, съгласно указания на МЗХ. 84.69 KB
Заповеди на директора на ОД „Земеделие” по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с разпоредбите на параграф 4, точка 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ за определяне на комисии за сключване на доброволно споразумение за трайни насаждения в общините Антоново, Попово и Търговище, област Търговище. 5.73 MB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” по реда на чл.37ж, ал.4, съобразно чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за сключване на доброволно споразумение за пасища, мери и ливади за землището на село Ковачевец, община Попово, област Търговище. 1.98 MB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ОСТРЕЦ, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 10.02.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Острец, община Търговище, област Търговище. 465.59 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ГОЛЯМО НОВО, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 10.02.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Голямо ново, община Търговище, област Търговище. 1.14 MB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ЛИЛЯК, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 19.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Лиляк, община Търговище, област Търговище. 1.29 MB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 19.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Александрово, община Търговище, област Търговище. 751.56 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 11.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Александрово, община Търговище, област Търговище. 747.00 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 11.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на град Търговище, община Търговище, област Търговище. 51.21 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ЗАВЕТНО, ОБЩ. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 11.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Заветно, община Попово, област Търговище. 384.03 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ГЛОГИНКА, ОБЩ. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 11.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Глогинка, община Попово, област Търговище. 476.76 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО БРАКНИЦА, ОБЩ. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 11.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Бракница, община Попово, област Търговище. 445.73 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО БАБА ТОНКА, ОБЩ. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 11.01.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Баба Тонка, община Попово, област Търговище. 513.16 KB