25.07.2024


Протокол от 09.02.2024 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2023/2024 година. Заповед № РД-04-28/12.02.2024 г. за утвърждаване на протокол от 09.02.2024 г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2023/2024 година. 7.46 MB
Протокол от 08.02.2023 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2022/2023 година. Заповед № РД-04-32/09.02.2023 г. за утвърждаване на протокол от 08.02.2023 г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2022/2023 година. 6.32 MB
Протокол от 11.02.2022 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2021/2022 година. Заповед № РД-04-30/14.02.2022 г. за утвърждаване на протокол от 11.02.2022 г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2021/2022 година. 854.76 KB
Протокол от 10.02.2021 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2020/2021 година. Заповед № РД-04-39/12.02.2021 г. за утвърждаване на протокол от 10.02.2021 г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2020/2021 година. 864.86 KB
Протокол от 03.08.2020 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2019/2020 година. Заповед № РД-04-207/04.08.2020 г. за утвърждаване на протокол от 04.08.2020г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2019/2020 година. 1.14 MB
Протокол от 25.07.2019 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2018/2019 година. Заповед № РД-04-73/26.07.2019г. за утвърждаване на протокол от 25.07.2019г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2018/2019 година. 145.40 KB
Протокол от 08.08.2018 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2017/2018 година. Заповед № РД-05-2939/08.08.2018г. за утвърждаване на протокол от 14.08.2014г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2017/2018 година. 120.56 KB
Заповед № РД-05-3962/16.10.2017 г. за изменение на протокол от 04.08.2017 год. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година, утвърден със заповед № РД-05-3162 от 04.08.2017 год., на директора на ОД „Земеделие”, в частта за землищата на селата Александрово, Лиляк и Пресиян, община Търговище. 96.50 KB
Протокол от 04.08.201 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2016/2017 година. Заповед № РД-05-3162/04.08.2017г. за утвърждаване на протокол от 04.08.2017г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година. 112.35 KB
Протокол от 09.08.2016 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2015/2016 година. Заповед № РД-05-3429/09.08.2016г. за утвърждаване на протокол от 09.08.2016г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2015/2016 година. 982.74 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »