Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Антотново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
Ползване на земи от държавния поземлен фонд / ДПФ /
Областен консултативен съвет по животновъдство
Областен консултативен съвет на производителите на плодове и зеленчуци
Бюджет