31.05.2023


Forum

 
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
Questions & Answers


ADDRESS:

Targovishte 7700,
2, Stefan Karadzha str.

PHONES:
tel.:(0601) 62 005
tel.:(0601) 62 784
fax:(0601) 69 350