25.07.2024


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД „Земеделие“ Търговище през 2023 година. 15.77 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД „Земеделие“ Търговище през 2022 година. 15.77 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 г. 15.76 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г. 15.76 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД „Земеделие“ Търговище, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. 65.33 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г. 19.24 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 19.55 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. 18.30 KB
Вътрешни правила за осигуряване на достъп до обществена информация в ОД Земеделие Търговище 124.28 KB
Образец на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 32.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »