25.07.2024


ОДЗ__2647__2 Заявление за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите 25.27 KB
ОДЗ__2647__1 Издаване на разрешение за изкупуване на тютюн 74.96 KB
ОДЗ__1822__3 Заявление за удостоверение за период, за доказване регистрацията като земеделски стопанин, заличаване от Регистъра на земеделските стопани 35.50 KB
ОДЗ__1822__2 Декларация за загубена регистрационна карта на земеделски стопанин 33.00 KB
ОДЗ__1822__1 Регистрация на земеделски стопани 86.50 KB
ОДЗ__ЗГТ__2521__2 Заявление за първоначална регистрация, промяна в регистрацията и прекратяване на регистрацията и отчисляване на земеделската и горската техника, превозните средства и машините за земни работи 113.83 KB
ОДЗ__ЗГТ__2521__1 Първоначална регистрация, промяна в регистрацията и прекратяване на регистрацията и отчисляване на земеделската и горската техника, превозните средства и машините за земни работи 120.50 KB
ОДЗ__ЗГТ__2520 Извършване на технически прегледи на земеделската и горската техника, превозните средства и машините за земни работи 88.50 KB
ОДЗ__ЗГТ__2 Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 15.21 KB
ОДЗ__ЗГТ__1 Издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 85.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »