25.07.2024


Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 04.01.2013 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на град Омуртаг, община Омуртаг, обл. Търговище. 458.12 KB
Заповеди за отмяна на издадените заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на селата Пресиян, общ. Търговище,, Медовина, общ. Попово и Черни бряг, общ. Антоново. От момента на обявяване на настоящите заповеди 14.12.2012 год. изадените предходни такива не са в сила. 1.81 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 14.12.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 13 броя землища в община Антоново, обл. Търговище. 4.42 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 14.12.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 12 броя землища в община Попово, обл. Търговище. 10.75 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 14.12.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищито на село Илийно, община Омуртаге, обл. Търговище. 513.67 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 14.12.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищито на село Голямо Соколово, община Търговище, обл. Търговище. 729.43 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 28.11.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 6 броя землища в община Попово, обл. Търговище. 5.41 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 19.11.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Горско Абланво, община Опака, обл. Търговище. 841.95 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 26.11.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 15 броя землища в община Търговище, обл. Търговище. 8.65 MB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 26.11.2012 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 12 броя землища в община Попово, обл. Търговище. 8.60 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »