25.07.2024


Днес 21.01.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 1 брой землище в община Антоново – Любичево – пасища, мери и ливади. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 21.04.2016 година / 21 април 2016г./ 420.02 KB
Днес 19.01.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди за корекция на заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 12 броя землище в община Антоново – Антоново, Банковец, Богомолско, Букак, Девино, Длъжка поляна, Кьосевци, Присойна, Пиринец, Свободица, Халваджийско и Черни бряг; 4 броя землища в община Омуртаг – Горна Хубавка, Долна Хубавка, Горно Новково и Горско село, 5 броя землища в община Попово – Глогинка, Осиково, Паламарца, Долна Кабда и Захари Стояново и 2 броя землища в община Търговище – Братово и Васил Левски. 1.13 MB
Днес 14.01.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди за корекция на заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 1 брой землище в община Опака – Крепча; 4 броя землища в община Попово – Априлово, Дриново, Славяново и Посабина и 3 броя землища в община Търговище – Драгановец, Съединение и Търговище. 4.98 MB
Днес 08.01.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 7 броя землища в община Антоново – Моравица, Присойна, Разделци Таймище, Халваджийско, Черни бряг и Шишковица. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 08.04.2016 година / 08 април 2016г./ 29.42 MB
Днес 08.01.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 6 броя землища в община Антоново – Антоново, Банковец, Великовци, Девино, Длъжка поляна, Малка Черковна. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 08.04.2016 година / 08 април 2016г./ 23.71 MB
Днес 04.01.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 6 броя землища в община Антоново – Букак, Горна Златица, Трескавец, Ястребино, Добротица и Изворово. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 04.04.2016 година / 04 април 2016г./ 26.84 MB
Днес 22.12.2015 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 4 броя землища в община Антоново – Тиховец, Кьосевци, Изворово и Вельово. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 22.03.2016 година / 22 март 2016г./ 16.28 MB
Днес 21.12.2015 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява заповед № РД-05-2999/ 21.12.2015г. издадена по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за прекратяване на процедурата по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Българаново, община Омуртаг, обл. Търговище. 1.17 MB
Днес 21.12.2015 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 10 броя землища в община Омуртаг – Великденче, Горно Новково, Горско село, Зелена морава, Змейно, Илийно, Камбурово, Козма Презвитер, Красноселци и Омуртаг. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 21.03.2016 година / 21 март 2016г./ 40.69 MB
Днес 21.12.2015 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал1 от ППЗСПЗЗ ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 11 броя землища в община Омуртаг – Петрино, Птичево, Росица, Станец, Царевци, Панайот Хитово, Горна Хубавка, Долна Хубавка, Висок, Плъстина и Врани кон. Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвателите на земеделски земи, на който със заповедта по чл.37в, ал. 4 са определени имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/, внасят по сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. За обявените землища срокът за внасяне на задълженията е 21.03.2016 година / 21 март 2016г./ 41.31 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »