03.12.2020


Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие Попово, ГД „Аграрно развитие“, ОД „Земеделие“ Търговище. 63.83 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт“ в административно звено Общинска служба по земеделие Попово. 82.71 KB
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Инспектор“ в ОД „Земеделие“ Търговище. 61.48 KB
Областна дирекция „Земеделие“ Търговище обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие Попово. Документите се подават в офиса на ОД „Земеделие“ Търговище: гр. Търговище, ул. „Христо Ботев“ № 3, ет. 1, тел. 627 84, 620 05. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса. 69.82 KB
Областна дирекция “Земеделие” Търговище, обявява конкурс за длъжността “Инспектор” в ГД „Аграрно развитие”. Документите се подават в офиса на ОД “Земеделие” Търговище; гр. Търговище, ул. “Христо Ботев” № 3, ет.1, тел. 627 84, 620 05. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса. 70.37 KB