26.01.2020


Заповеди на Директора на ОД " Земеделие " Търговище, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в община Антоново, област Търговище за стопанската 2011/2012 година. 1.21 MB
Заповеди на Директора на ОД " Земеделие " Търговище, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в община Омуртаг, област Търговище за стопанската 2011/2012 година. 150.44 KB
Заповеди на Директора на ОД " Земеделие " Търговище, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в община Опака, област Търговище за стопанската 2011/2012 година. 248.97 KB
Заповеди на Директора на ОД " Земеделие " Търговище, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в община Попово, област Търговище за стопанската 2011/2012 година. 1.90 MB
Заповеди на Директора на ОД " Земеделие " Търговище, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата в община Търговище, област Търговище за стопанската 2011/2012 година. 1.47 MB


ADDRESS:

Targovishte 7700,
2, Stefan Karadzha str.

PHONES:
tel.:(0601) 62 005
tel.:(0601) 62 784
fax:(0601) 69 350