26.01.2020


Днес 22.11.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Люблен, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 22.02.2017 година /22 февруари 2017г./ 475.11 KB
Днес 15.11.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на град Опака, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 15.02.2017 година /15 февруари 2017г./ 1.51 MB
Днес 15.11.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Крепча, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 15.02.2017 година /15 февруари 2017г./ 324.48 KB
Днес 15.11.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Гърчиново, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 15.02.2017 година /15 февруари 2017г./ 486.96 KB
Днес 15.11.2016 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Горско Абланово, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 15.02.2017 година /15 февруари 2017г./ 735.02 KB
График за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за сключване на доброволни споразумения/служебни разпределения на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016-2017 година за землищата на територията на община Опака - публикуван на 08.08.2016 година. 57.50 KB
Днес 08.08.2016 год. в изпълнение на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОД „Земеделие” Търговище обявява изготвянето на предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ, за имоти в землищата на община Опака. Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ, промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица. 180.03 KB
Заповед № РД-05-3266/02.08.2016г. на директора на ОД “Земеделие” Търговище, за състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с изпълнение на процедура по чл.37в от ЗСППЗЗ за община Опака - стопанска 2016/2017 година. 402.13 KB


ADDRESS:

Targovishte 7700,
2, Stefan Karadzha str.

PHONES:
tel.:(0601) 62 005
tel.:(0601) 62 784
fax:(0601) 69 350