новини
 • February 23, 2023
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 • February 06, 2023
  Kационална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЮЛИ 2022 г. - публикувано на 27.06.2022 год. 63.81 KB
Заповед № РД-04-122/02.06.2022 г. на директора на ОД "Земеделие", относно обявяване на пожароопасен сезон за периода 02.06.2022 г. до 31.10.2022 г. 190.89 KB
Покана за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, по реда на чл.56а, ал.4 и чл. 56ж, ал.2 от ЗСПЗЗ; Проект на договор за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти. 83.48 KB
Покана за избор на независим оценител за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, по реда на чл.37и, ал.1 и чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал. 7 и 8 от ППЗСПЗЗ, и чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ; Проект на договор за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти - земеделски земи. 84.73 KB
График за извършване на проверки през месец ЮНИ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 26.05.2022 год. 61.23 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАЙ 2022 г. - публикувано на 26.05.2022 год. 63.70 KB
Заповед № РД-04-111 от 10.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Лиляк и с. Овчарово, общ. Търговище. 71.75 KB
Заповед № РД-04-112 от 10.05.2022 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти в обхвата на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Гърчиново, общ. Опака. 73.61 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АПРИЛ 2022 г. – публикувано на 28.04.2022 г. 63.63 KB
График за извършване на проверки по Наредба № 23/29,12,2015 г. за м. Май 2022 г. 60.08 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »