новини
 • August 12, 2019
  Стартират теренни проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г.
  прочети >>
 • March 11, 2019
  Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • December 19, 2018
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за месец МАРТ 2019 г., за извършване на проверки по чл.58н, ал.1 и 2 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз – обявен на 22.02.2019 год. 59.25 KB
График за месец ФЕВРУАРИ 2019 г., за извършване на проверки по чл.58н, ал.1 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз – обявен на 25.01.2019 год. 90.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации за месец ЯНУАРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - обявено на 25.01.2019 год. 70.00 KB
График за идентификация на зърнопреработвателни предприятия и проверка на обекти за съхранение на зърно през месец ЯНУАРИ 2019 - 07.01.2019 год. 86.50 KB
Уведомление относно промени в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз. 74.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ДЕКЕМВРИ 2018 година - обявено на 27.12.2018 год. 70.50 KB
Заповед № РД 46-504 /12.12. 2018 г. на министъра на Земеделието, храните и горите за одобряване на проект на слой Площи, допустими за подпомагане / ПДП/ за кампания 2018 г. и стартиране на процедурата по подаване на възражения по него - публикувано на 19.12.2018 г . 247.85 KB
Заповед № РД-05-4454/11.12.2018г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на имоти по реда на чл.27, ал.8 и ал.9 в обхвата на § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Търговище; Протокол от 11.12.2018 г. за извършена служебна проверка от комисия за установяване на граници и съседи на имотите, обект на търга; Образец на заявление за участие в търг. 440.70 KB
Информация за земеделските стопани във връзка с провеждане на агростатистически анкети, относно дейността им на територията на област Търговище. 98.50 KB
График за месец ДЕКЕМВРИ 2018 г., за извършване на проверки на земеделските стопани и обекти за съхранение на зърно по прилагане на разпоредбите на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно – обявен на 26.11.2018 год. 88.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа


11

ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


4

    1


Национална Селска Мрежа