22.10.2019
Антоново

повече>>

Омуртаг

повече>>

Опака

повече>>

Попово

повече>>

Търговище

повече>>
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СВЕТЛЕН, ОБЩ. ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 12.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед РД-05-629/12.02.2018 г. за корекция на заповед РД-05-3771-22/02.10.2017 г. по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Светлен, община Попово, област Търговище. 364.40 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ГОРНО КОЗАРЕВО, ОБЩ. ОМУРТАГ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 12.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед РД-05-627/12.02.2018 г. за корекция на заповед РД-05-3769-05/02.10.2017 г. по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище. 86.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ДОЛНО КОЗАРЕВО, ОБЩ. ОМУРТАГ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 12.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед РД-05-628/12.02.2018 г. за корекция на заповед РД-05-3769-06/02.10.2017 г. по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Долно Козарево, община Омуртаг, област Търговище. 86.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ГОРНА ЗЛАТИЦА, ОБЩ. АНТОНОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 07.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Горна Златица, община Антоново, област Търговище. 89.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ЧЕРНИ БРЯГ, ОБЩ. АНТОНОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 07.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Черни бряг, община Антоново, област Търговище. 90.00 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО АЛВАНОВО, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 07.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Алваново, община Търговище, област Търговище. 89.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО БУЙНОВО, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 07.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Буйново, община Търговище, област Търговище. 86.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО ПОДГОРИЦА, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 07.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Подгорица, община Търговище, област Търговище. 86.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 07.02.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на град Търговище, община Търговище, област Търговище. 86.50 KB
ЗАПОВЕД ЗА КОРЕКЦИЯ - ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО КОЗМА ПРЕЗВИТЕР, ОБЩ. ОМУРТАГ, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ Днес 22.01.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед РД-05-336/22.01.2018 г. за корекция на заповед РД-05-3769-34/02.10.2017 г. по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Козма Презвитер, община Омуртаг, област Търговище. 89.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа


11

ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


4

    1


Национална Селска Мрежа