28.01.2020


Заповед № РД-04-297/16.10.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за срок от една стопанска година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица; Указания за участие в търга. 299.15 KB
Заповед № РД-04-96/26.09.2019 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2019/2020 година; Списъци на имотите от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, ЕТ и юридически лица; Декларации за информирано съгласие за обработка на лични данни; Указания за участие в търга. 518.81 KB
Заповед № РД-04-75/30.07.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за стопанската 2019/2020 година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица. 318.36 KB


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа

ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4

    1