23.04.2021


Заповед № РД-04-449/26.11.2020 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2020/2021 година. Списъци на имотите от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, ЕТ и юридически лица; Образци за договори за наем и аренда. 602.82 KB
Заповед № РД-04-436/22.10.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за стопанската 2020/2021 година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица. 444.65 KB
Заповед № РД-04-213/10.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за стопанската 2020/2021 година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица. 451.65 KB
Заповед № РД-04-146/22.05.2020 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд, област Търговище за стопанската 2020/2021 година. Списъци със свободните имотите от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, ЕТ и юридически лица; Образци на договори за наем и аренда. 687.27 KB
Заповед № РД-04-91/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища и ливади от държавния поземлен фонд, в област Търговище, по чл.37и, ал.2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020/2021 година; Списък на свободните имоти. 160.98 KB
Заповед № РД-04-297/16.10.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за срок от една стопанска година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица; Указания за участие в търга. 299.15 KB
Заповед № РД-04-96/26.09.2019 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2019/2020 година; Списъци на имотите от ДПФ; Документи за участие в търг за физически лица; Документи за участие в търг за кооперации, ЕТ и юридически лица; Декларации за информирано съгласие за обработка на лични данни; Указания за участие в търга. 518.81 KB
Заповед № РД-04-75/30.07.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от Държавния поземлен фонд на територията на област Търговище за стопанската 2019/2020 година; Списък с имоти; Тръжни документи за участие в търга за юридически и физически лица. 318.36 KB