16.02.2020
Антоново

повече>>

Омуртаг

повече>>

Опака

повече>>

Попово

повече>>

Търговище

повече>>
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Богомолско, община Антоново, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 136.50 KB
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Българаново, община Омуртаг, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 137.00 KB
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Величка, община Омуртаг, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 137.00 KB
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Веселец, община Омуртаг, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 137.00 KB
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Врани кон, община Омуртаг, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 137.00 KB
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Голямо църквище, община Омуртаг, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 137.00 KB
Заповед за прекратяване на процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато на с. Обител, община Омуртаг, област Търговище, поради оттегляне на подадените заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. 137.00 KB


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа

ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4

    1