04.07.2022


Решение № ПО-10-03/16.06.2022 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 183.75 KB
Решение № ПО-10-02/28.04.2022 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 53.98 KB
Решение № ПП-10-01/13.01.2022 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 108.86 KB
Решение № ПП-10-04/09.12.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 189.40 KB
Решение № ПП-10-02/24.06.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 74.81 KB
Решение № ПП-10-01/01.04.2021 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 176.00 KB
Образец на заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди-приложение 4. 210.99 KB
Образец на заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии – приложение 3. 147.89 KB
Образец на заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – приложение 1. 238.72 KB