04.07.2022


ОСЗ__БЕЛИ ПЕТНА Информация за лицата, имащи право на получаване на суми по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 88.50 KB
ОСЗ__БЕЛИ ПЕТНА Указания за изплащане от Областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ заповеди. 36.00 KB
ОСЗ__БЕЛИ ПЕТНА Заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската ………/…….. година 38.00 KB
ОСЗ__КККР Административни услуги, предоставяни от ОСЗ за имоти от Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 17.60 KB
ОСЗ__703__2 Заявление за издаване на удостоверение за реституционни претенции 16.60 KB
ОСЗ__703__1 Издаване на удостоверение за реституционни претенции 72.50 KB
ОДЗ__ чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ Заявление за закупуване на прилежаща площ по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ__ЮЛ 14.21 KB
ОДЗ__ чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ Заявление за закупуване на прилежаща площ по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ__ФЛ 14.16 KB
ОДЗ__чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ Списък с необходимите документи за окомплектоване на преписка по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ 80.00 KB
ОДЗ__2567__2__2 ДЕКЛАРАЦИЯ Приложение 2 - За местата за съхранение наличното количество зърно в тях 16.74 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »