14.05.2021


Днес 06.11.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Горско Абланово, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 06.02.2018 година /06 февруари 2018г./ 1.07 MB
Днес 06.11.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Гърчиново, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 06.02.2018 година /06 февруари 2018г./ 658.25 KB
Днес 06.11.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Крепча, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 06.02.2018 година /06 февруари 2018г./ 428.73 KB
Днес 06.11.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на село Люблен, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 06.02.2018 година /06 февруари 2018г./ 614.64 KB
Днес 06.11.2017 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на град Опака, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 06.02.2018 година /06 февруари 2018г./ 1.78 MB
В изпълнение на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОД „Земеделие” Търговище обявява изготвянето на предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ, за имоти в землищата на община Опака. Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ, промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица - публикувани 07.08.2017 г. 110.04 KB
График за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за сключване на доброволни споразумения/служебни разпределения на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година за землищата на територията на община Опака - публикуван на 07.08.2017 година. 64.00 KB
Заповед № РД-05-3135/02.08.2016г. на директора на ОД “Земеделие” Търговище, за състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с изпълнение на процедура по чл.37в от ЗСППЗЗ за община Опака - стопанска 2017/2018 година –публикувана на 07.08.2017 год. 100.50 KB