новини
 • February 23, 2023
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 • February 06, 2023
  Kационална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № 03-РД/5079 от 18.11.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 260.17 KB
Заповед № РД-04-382 от 02.11.2022 г. за класиране на кандидатите, участвали в търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлен имот – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Паламарца, общ. Попово, обл. Търговище. 72.46 KB
График за извършване на проверки през месец НОЕМВРИ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.10.2022 год. 62.28 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец СЕПТЕМВРИ 2022 г. - публикувано на 25.10.2022 год. 63.76 KB
Уведомление, указания и образец на декларация по чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за пролетници – реколта 2022 година с приложени указания. - публикувано на 25.10.2022 год. 137.81 KB
График за извършване на проверки през месец ОКТОМВРИ 2022 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 30.09.2022 год. 62.58 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец СЕПТЕМВРИ по чл.58 о, ал.1 и ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2022 г. по чл.58 о, ал.3, от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 26.09.2022 г. 63.79 KB
График за вземане на средни проби от пролетници, реколта 2022 през месец СЕПТЕМВРИ 2022 - обявен на 23.08.2022 год. 63.15 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АВГУСТ 2022 г. - публикувано на 23.08.2022 год. 63.57 KB
Уведомление и указания за попълване на приложение № 3, към чл.14, ал.1 от Наредба № 23/29.12.2015 г. за реколтиране на произведени количества есенници от площи над 5 дка, реколта 2022 г.; Приложение № 3 към чл.14, ал.1 от Наредба № 23/29.12.2015 г. 126.68 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »