новини
 • February 13, 2020
  Ползотворна среща на земеделските стопани от област Търговище с заместник министър Кръстева във връзка с новата ОСП и предстоящата кампания 2020 г.
  прочети >>
 • December 02, 2019
  От днес 02.12.2019 г. до 13.12.2019 г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019
  прочети >>
 • August 12, 2019
  Стартират теренни проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Покана за избор на лицензирани оценители на земеделски земи и трайно насаждения на територията на област Търговище. 61.20 KB
Покана за избор на лицензирани лица по чл.12 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 65.71 KB
График за месец МАРТ 2019 г., за извършване на проверки по чл.58н, ал.1 и 2 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз – обявен на 22.02.2019 год. 59.25 KB
График за месец ФЕВРУАРИ 2019 г., за извършване на проверки по чл.58н, ал.1 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз – обявен на 25.01.2019 год. 90.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации за месец ЯНУАРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - обявено на 25.01.2019 год. 70.00 KB
График за идентификация на зърнопреработвателни предприятия и проверка на обекти за съхранение на зърно през месец ЯНУАРИ 2019 - 07.01.2019 год. 86.50 KB
Уведомление относно промени в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз. 74.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ДЕКЕМВРИ 2018 година - обявено на 27.12.2018 год. 70.50 KB
Заповед № РД 46-504 /12.12. 2018 г. на министъра на Земеделието, храните и горите за одобряване на проект на слой Площи, допустими за подпомагане / ПДП/ за кампания 2018 г. и стартиране на процедурата по подаване на възражения по него - публикувано на 19.12.2018 г . 247.85 KB
Заповед № РД-05-4454/11.12.2018г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на имоти по реда на чл.27, ал.8 и ал.9 в обхвата на § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Търговище; Протокол от 11.12.2018 г. за извършена служебна проверка от комисия за установяване на граници и съседи на имотите, обект на търга; Образец на заявление за участие в търг. 440.70 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа

ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4

    1