22.07.2024


актуално Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Ямбол за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014-2015 г., определни със Заповед N РД 46-248/27.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните 58.50 KB
актуално Заповед № РД-12-1731-192/30.12.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 06.10.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Безмер, с.Гълъбинци и с.Челник от общ.."Тунджа", с.Пчела и с.Борисово от общ.Елхово, с.Лозенец от общ.Стралджа. 122.00 KB
ново Заповед N РД 46-288 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой "Постоянно затревени площи" 378.02 KB
ново Заповед № РД-12-2178-28/24.02.2015 г. за класиране на кандиддати от проведения на 16.12.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Сламино и с.Скалица от общ.."Тунджа". 103.50 KB
актуално Прилагане на директни плащания 2015-2020 г. 611.14 KB
актуално Схеми за директни плащания 2015-2020 г. 624.10 KB
Заповед РД-07-1997-174 от 04.09.2015 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Ало-Ямбол" / бр.69 от 07.09.2015 г. / 175.00 KB
актуално Информация за земеделските стопани във връзка с предстоящата кампания за сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. 103.50 KB
Уведомление до земеделските производители и участниците в жътвената кампания през 2015 г. 84.50 KB
Списък на физическите блокове от област Ямбол, определени за теренна проверка в периода 31 август - 10 октомври 2015 г. 265.00 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги