18.06.2024


Заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободните ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 119.50 KB
Списък на свободни ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ , одобрени със заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните 66.50 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2014-2015 година 314.50 KB
Заповед РД-07-545-29 от 05.02.2016 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "АЛО" / бр.12 от 11.02.2016 г. / 170.00 KB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за изплащане на суми за имоти "бели петна" от споразумения 40.00 KB
Указания за изплащане от Областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми /бели петна от споразумения/ 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и указания към него 560.90 KB
Покана за изготвяне на пазарни оценки на пасища, мери и ливади от ДПФ 118.50 KB
Заповед № РД-07-1997-227/11.11.2015 г. за класиране на кандиддати от проведения на 12.10.2015 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Голям манастир, общ."Тунджа", с.Воденичане, общ.Стралджа, с.Ситово, общ.Болярово. 117.50 KB
Протокол от 12.10.2015 г. за проведен търг с тайно наддаване за парцели от стопански дворове, незаети със сгради и съоръжения 200.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги