22.07.2024


Протокол от 12.10.2015 г. за проведен търг с тайно наддаване за парцели от стопански дворове, незаети със сгради и съоръжения 200.50 KB
актуално Заповед РД-12-384-25 от 18.02.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.7 от 20.02.2014г. / 1.70 MB
актуално Публична покана за доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на ОД "Земеделие" гр.Ямбол - публикувана на Портала за обществени поръчки под номер 9023375 от 05.12.2013 г. 2.46 MB
актуално Заповед № РД-12-715-22/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Скалица, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Чарда от общ.Стралджа 902.13 KB
актуално Заповед РД-12-1266-91/02.06.2014 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 15.07.2013г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени /свободни/ парцели от стопански дворове 119.00 KB
актуално Заповед РД-12-856-72 от 16.04.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.15 от 17.04.2014г. / 134.00 KB
актуално Протокол на комисията от 28.03.2014 г. - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово 225.00 KB
актуално Инструкция за практическо прилагане на схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използвн при първично селскостопанско производство чрез използване на системата от ваучери за гориво" 420.75 KB
актуално СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА 12.52 KB
важно Информация за предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи 50.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги