26.05.2024


Програма за Национално изложение на месодайни породи овце „СЛИВЕН ЕКСПО“ с. Мечкарево, обл. Сливен 1.11 MB
Заповед РД 46-247/04.06.2018 г. за допълнение на Приложение 1 към Заповед РД 46-111/27.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 114.00 KB
Допълнителен списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 38.00 KB
Условия за сключване, изменение и прекратяване на договор за наем за повече от 1 година 72.50 KB
Условия и ред за вписване в Лозарския регистър, администриран от Изпълнителната агенция по лозята и виното, съгласно закона за виното и спиртните напитки 175.49 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания за кампания 2018 година 759.41 KB
Банкова сметка на ОД „Земеделие” Ямбол за плащане на дължимите суми за ползване на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т.н. /бели петна/ по създадени масиви за ползване 20.50 KB
Заповед РД 46-111/27.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 119.00 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 75.50 KB
Образци на декларации за зърно с указания за попълване 45.34 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги