28.11.2023


Схеми за обвързано с производството подпомагане и схеми за преходна национална помощ 2016-2019 13.52 KB
Ветеринарномедицински изисквания към животинските обекти - предложение за изменение на наредба №44 от 2006г. 23.31 KB
Протокол от 20.06.2019 на комисия за разпределение на ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и , ал.10 от ЗСПЗЗ 134.23 KB
Съобщение до участниците в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с.Маломир 23.00 KB
Съобщение до участниците в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата на с.Робово, с.Видинци, с.Овчи кладенец, с.Генерал Инзово, с.Миладиновци и с.Крумово 23.00 KB
Съобщение до земеделските стопани във връзка с жалби за настъпил подмор на пчели 17.18 KB
Заповед №РД 09-229 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобрен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2018 г. 212.58 KB
Заповед №РД 09-230 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобрен слой „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2019 г. 945.81 KB
Съобщение до ползвателите на земеделски земи в землището на с.Тенево от общ."Тунджа" с обявен проект на служебно разпределение на масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 22.00 KB
Заповед № РД 46-55/08.02.2019 година на Министъра на земеделието и храните за изменение на Приложение 1 към Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Образеца на заявлението и на двете приложения към него могат да бъдат изтеглени от секция "Административно обслужване" -> "Стандарти за административно обслужване". 108.30 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги