20.05.2024


Информация за заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) 21.55 KB
Съобщение във връзка с проведеното заседание ОКСЖ Ямбол 567.95 KB
Обявление за свикване на работна среща със земеделските производители на плодове и зеленчуци 77.50 KB
МЕРКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВО ПО ПРСР 2014-2020 646.35 KB
Схеми за обвързано с производството подпомагане и схеми за преходна национална помощ 2016-2019 13.52 KB
Ветеринарномедицински изисквания към животинските обекти - предложение за изменение на наредба №44 от 2006г. 23.31 KB
Протокол от 20.06.2019 на комисия за разпределение на ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и , ал.10 от ЗСПЗЗ 134.23 KB
Съобщение до участниците в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с.Маломир 23.00 KB
Съобщение до участниците в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата на с.Робово, с.Видинци, с.Овчи кладенец, с.Генерал Инзово, с.Миладиновци и с.Крумово 23.00 KB
Съобщение до земеделските стопани във връзка с жалби за настъпил подмор на пчели 17.18 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги