30.11.2023


Заповед № РД 46-55/08.02.2019 година на Министъра на земеделието и храните за изменение на Приложение 1 към Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Образеца на заявлението и на двете приложения към него могат да бъдат изтеглени от секция "Административно обслужване" -> "Стандарти за административно обслужване". 108.30 KB
Съобщение до ползвателите на земеделски земи в землището на с.Бояджик от общ."Тунджа" с обявен проект на служебно разпределение на масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 22.00 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2018-2019 година 348.00 KB
Съобщение до ползвателите на земеделски земи в землището на с.Сламино от общ."Тунджа" с обявен проект на служебно разпределение на масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 22.00 KB
Уведомление до производителите на зърно и ползвателите на обекти за съхранение на зърно 48.50 KB
Съобщение до ползвателите на земеделски земи в землищата на с.Робово, с.Видинци, с.Крумово, с.Овчи кладенец, с.Генерал Инзово, с.Миладиновци от общ."Тунджа" с обявени проекти на служебни разпределения на масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 21.00 KB
Съобщение до собствениците и ползвателите на обекти за съхранение на зърно във връзка с промени в нормативната уредба 81.00 KB
Заповед N РД 46-504/12.12.2018 г. на министъра на земеделието и храните за одобрен проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2018 г. 247.85 KB
Съобщение във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент във връзка с обработването на лични данни на физически лица 82.50 KB
График за проверка на физическите блокове по землища в област Ямбол в периода септември - октомври 2018 г. 49.00 KB
 1. «
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 15
 11. 16
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги