15.07.2024


Заповед N:271/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023 година. 114.40 KB
Заповед N:270/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023 година. 104.84 KB
Заповед N:269/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023 година. 84.44 KB
Заповед N:268/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023 година. 78.43 KB
Заповед N:267/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023година. 77.38 KB
Заповед N:266/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023 година. 78.96 KB
Заповед N:265/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, за стопанска 2022/2023 година. 88.36 KB
Заповед № 219/ 21.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово. 1.08 MB
Заповед № 217/ 20.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово. 256.74 KB
Заповед № 190/ 08.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Остров, ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово. 542.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ