12.07.2024


Заповед N:41/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Царевец, ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 208.00 KB
Заповед N:40/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Цаконица, ЕКАТТЕ 78015, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 138.50 KB
Заповед N:39/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Типченица, ЕКАТТЕ 72432, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 120.00 KB
Заповед N:38/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Старо Село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 206.00 KB
Заповед N:37/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 166.50 KB
Заповед N:36/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ребърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 122.50 KB
Заповед N:35/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 156.50 KB
Заповед N:34/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Моравица, ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 166.00 KB
Заповед N:33/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мездра, ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 107.50 KB
Заповед N:32/13.01.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лютидол, ЕКАТТЕ 44759, общ. Мездра, за стопанска 2022/2023 година. 102.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ