27.09.2023


Заповед N:382/29.12.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 83.59 KB
Заповед № 380/ 29.12.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина. 201.25 KB
Заповед № 373/ 14.12.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Галиче, ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина 494.79 KB
Заповед N:375/14.12.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галиче, ЕКАТТЕ 14406, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 141.97 KB
Заповед N:338/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 78.75 KB
Заповед N:338/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 92.67 KB
Заповед N:336/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 89.32 KB
Заповед N:335/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 85.08 KB
Заповед N:335/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 79.50 KB
Заповед N:334/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 77.85 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ