09.12.2022


Заповед N:338/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 78.75 KB
Заповед N:338/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 92.67 KB
Заповед N:336/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 89.32 KB
Заповед N:335/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 85.08 KB
Заповед N:335/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 79.50 KB
Заповед N:334/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 77.85 KB
Заповед N:333/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Враняк, ЕКАТТЕ 12214, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 86.24 KB
Заповед N:332/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 118.36 KB
Заповед N:331/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бъркачево, ЕКАТТЕ 07538, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 86.52 KB
Заповед N:330/28.11.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Бърдарски геран, ЕКАТТЕ 07418, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2022/2023 година. 91.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ