15.07.2024


Заповед N:112/30.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован, за стопанска 2022/2023 година. 649.50 KB
Заповед № 111/ 30.03.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован. 374.36 KB
Заповед N:54/06.02.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован, за стопанска 2022/2023 година. 463.00 KB
Заповед N:55/06.02.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован, за стопанска 2022/2023 година. 173.00 KB
Заповед N:53/06.02.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован, за стопанска 2022/2023 година. 336.50 KB
Заповед N:52/06.02.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован, за стопанска 2022/2023 година. 709.50 KB
Заповед № 379/ 29.12.2022 г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован. 223.19 KB
Заповед № 381/29.12.2022 г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован. 405.24 KB
Заповед № 273/ 26.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован. 322.28 KB
Заповед № 243/ 03.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 130.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ