09.12.2022


Заповед № 273/ 26.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован. 322.28 KB
Заповед № 243/ 03.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 130.95 KB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023г. за землището на с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, община Борован, област Враца. 2.76 MB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, община Борован, област Враца. 5.57 MB
04.08.2022 ОБЯВА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.1 ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОРОВАН 507.11 KB
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БЯЛА СЛАТИНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА БОРОВАН. 13.43 KB
Заповед № 167/01.08.2022 г. за определяне на комисия за землищата на територията на община Борован. 104.00 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ