25.01.2022


Заповед № 260/ 01.10.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, общ. Роман. 4.07 MB
Заповед № 250/ 01.10.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Синьо бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 187.13 KB
Заповед № 218/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 276.77 KB
Заповед № 224/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 120.77 KB
Заповед № 223/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 111.20 KB
Заповед № 222/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман. 123.60 KB
Заповед № 221/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 135.49 KB
Заповед № 220/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 173.45 KB
Заповед № 219/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 128.51 KB
Заповед № 217/ 17.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Караш, ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 106.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ