20.01.2022


Заповед № 55/ 19.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Уровене, ЕКАТТЕ 75143, общ. Криводол. 141.43 KB
Заповед № 56/ 19.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол. 406.85 KB
Заповед № 54/ 19.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол. 171.85 KB
Заповед № 52/ 17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол. 299.59 KB
Заповед № 51/ 17.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, общ. Криводол. 322.68 KB
Заповед № 27/ 05.01.2022г., за отменяне на Заповед №405/23.12.2021г. одобряваща масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с. Фурен, общ. Криводол, обл. Враца, с ЕКАТТЕ 76193 за стопанската 2021-2022 година. 62.68 KB
Заповед № 28/ 05.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Фурен, ЕКАТТЕ 76193, общ. Криводол. 239.30 KB
Заповед № 13/ 04.01.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол. 2.98 MB
Заповед № 404/ 23.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол. 202.43 KB
Заповед № 403/ 23.12.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол. 169.80 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ