25.01.2022


Заповед N:72/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнак, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 90.84 KB
Заповед N:71/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Търнава, ЕКАТТЕ 73643, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 89.41 KB
Заповед N:70/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 76.58 KB
Заповед N:69/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 84.31 KB
Заповед N:68/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 85.85 KB
Заповед N:67/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 76.93 KB
Заповед N:66/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 74.79 KB
Заповед N:65/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 80.73 KB
Заповед N:64/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Враняк, ЕКАТТЕ 12214, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 84.64 KB
Заповед N:63/21.01.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702, общ. Бяла Слатина, за стопанска 2021/2022 година. 120.43 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ