22.03.2023


Заповед N:64/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, за стопанска 2017/2018 година. 184.50 KB
Заповед N:63/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия, за стопанска 2017/2018 година. 116.00 KB
Заповед N:62/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, за стопанска 2017/2018 година. 707.00 KB
Заповед N:61/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, за стопанска 2017/2018 година. 344.50 KB
Заповед N:60/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, за стопанска 2017/2018 година. 711.00 KB
Заповед N:59/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, за стопанска 2017/2018 година. 186.50 KB
Заповед № 307/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, обл. Враца. 8.19 MB
Заповед № 310/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, обл. Враца. 1.05 MB
Заповед N:388/16.11.2017г. за изменение на Заповед № 370/24.10.2017 г. за стопанската 2017/2018 година за определяне на масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с.Софрониево с ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, обл. Враца. 88.00 KB
Заповед N:387/16.11.2017г. за изменение на Заповед № 369/23.10.2017 г. за стопанската 2017/2018 година за определяне на масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на гр. Мизия с ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, обл. Враца. 88.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ