22.03.2023


Заповед N:72/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол, област Враца за стопанска 2017/2018 година. 231.50 KB
Заповед N:71/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, общ. Криводол, област Враца за стопанска 2017/2018 година. 243.50 KB
Заповед N:70/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесура, ЕКАТТЕ 43462,общ. Криводол , област Враца за стопанска 2017/2018 година. 238.00 KB
Заповед N:69/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр. Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол , област Враца за стопанска 2017/2018 година. 397.00 KB
Заповед N:68/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Краводер, ЕКАТТЕ 39236, общ. Криводол , област Враца за стопанска 2017/2018 година. 122.00 KB
Заповед N:67/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол , област Враца за стопанска 2017/2018 година. 174.50 KB
Заповед N:66/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол , област Враца за стопанска 2017/2018 година. 177.50 KB
Заповед N:73/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Фурен, ЕКАТТЕ 76193, общ. Криводол, област Враца за стопанска 2017/2018 година. 251.00 KB
Заповед N:65/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Баурене, ЕКАТТЕ 02912, общ. Криводол , област Враца за стопанска 2017/2018 година. 183.00 KB
Заповед № 328/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол, обл. Враца. 3.36 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ