17.07.2024


Заповед N:392 от 17.11.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за одобрение разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на село Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин, за стопанската 2017-2018 г. 193.16 KB
Заповед N:375 от 31.10.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на село Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин, за стопанската 2017-2018 г. 3.56 MB
Заповед N:373 от 30.10.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, служебно разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на село Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин, за стопанската 2017-2018 г. 3.46 MB
Заповед № 353/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Бързина ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин. 1.13 MB
Заповед № 345/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хайредин ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин. 8.78 MB
Заповед № 312/ 02.10.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Михайлово ЕКАТТЕ 48492, общ. Хайредин. 3.27 MB
Заповед на основание чл.37в от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия за създаване на масиви за ползване по споразумение между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017-2018 в землищата от община Хайредин. 106.00 KB
График за провеждане на предварителни срещи на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собственици и/или ползватели за стопанската 2017/2018 год. за община Козлодуй и община Хайредин. 93.50 KB
О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ -КОЗЛОДУЙ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА. 23.00 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ