17.04.2024


Заповед N:262 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Селановци /2 част - блато/ , община Оряхово. 4.03 MB
Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Оряхово. 899.86 KB
Заповед N:262 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Селановци /1 част - поле/ , община Оряхово. 11.14 MB
Заповед N:235 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Оряхово , община Оряхово. 2.83 MB
Заповед N:234 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Галово , община Оряхово. 2.79 MB
Заповед N:228 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Лесковец , община Оряхово. 1.44 MB
Заповед N:200 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Остров , община Оряхово. 7.20 MB
Заповед N:199 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Долни Вадин , община Оряхово. 1.04 MB
Заповед N:198 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Горни Вадин , община Оряхово. 2.16 MB
Предварителен регистър по чл.72 от ППЗСПЗЗ за община Оряхово и дублирани имоти. 2.11 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ