20.04.2024


Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Мизия. 847.13 KB
Заповед N:229 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Крушовица , община Мизия. 7.11 MB
Заповед N:233 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Мизия , община Мизия. 10.61 MB
Заповед N:217 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Софрониево , община Мизия. 5.65 MB
Заповед N:202 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Липница , община Мизия. 4.26 MB
Заповед N:201 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Сараево , община Мизия. 373.00 KB
Заповед N:197 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Войводово , община Мизия. 676.00 KB
Проект за служебно разпределение на масивите за ползване за земилището на с.Войводово, общ. Мизия, за стопанската 2015/2016 г. 641.50 KB
Предварителен регистър по чл.72 от ППЗСПЗЗ за община Мизия и дублирани имоти. 1.62 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ