30.05.2024


Заповед № 184/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Враца, община Враца, област Враца. 614.00 KB
Заповед № 183/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Паволче, община Враца, област Враца. 487.00 KB
Заповед № 182/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Мраморен, община Враца, област Враца. 169.50 KB
Заповед № 181/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Лютаджик, община Враца, област Враца. 162.50 KB
Заповед № 180/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Лиляче, община Враца, област Враца. 245.00 KB
Заповед № 179/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Косталево, община Враца, област Враца. 99.00 KB
Заповед № 178/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Згориград, община Враца, област Враца. 532.00 KB
Заповед № 177/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Голямо Пещене, община Враца, област Враца. 114.50 KB
Заповед № 176/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Веслец, община Враца, област Враца. 157.00 KB
Заповед № 175/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Бели Извор, община Враца, област Враца. 192.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ