04.03.2024


актуално Приложение средно рентно плащане-област Видин-2018-2019 108.49 KB
актуално Заповед за пожароопасен сезон-2018 569.56 KB
актуално СЪОБЩЕНИЕ ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ, СОБСТВЕНИЦИ, АРЕНДАТОРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ Директорът на Областна дирекция“Земеделие“-Видин обявява пожароопасен сезон за 2018 г. времето от 18.05.2018г до 31.10.2018г. 16.44 KB
актуално Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за създаване на комисии, за провеждане на обследвания (наблюдения) на площите със земеделски култури и указания за извършване на обследвания. 5.34 MB
ВАЖНО На вниманието на ЗС- Промени в ЗСПЗЗ 60.00 KB
актуално Срок за регистрация в ИСАК- Кампания-2018 14.07 KB
актуално Информация от Изпълнителната агенция по лозята и виното- Ред и условия за вписване в Лозарския регистър 175.49 KB
актуално Приложение средна рента -2017-2018 467.79 KB
актуално Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.-Заповед за одобрен слой 122.03 KB
актуално Упътване за работа с файл ЗС-02102017 113.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа