25.02.2024


Go back
ВАЖНО НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. 17.57 KB
ВАЖНО ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НЕОБХОДИМИ ЗА ГРАФИЧНАТА ЧАСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ 71.95 KB
ВАЖНО актуално ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА 2020 7.51 KB
ВАЖНО На вниманието на ЗС- Промени в ЗСПЗЗ 60.00 KB
ВАЖНО актуално На вниманието на земеделските стопани във връзка с кампания Директни плащания -2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3.28 MB
ВАЖНО актуално На вниманието на земеделските стопани във връзка с кампания Директни плащания -2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 567.31 KB
ВАЖНО Списък с ФБ за теренни проверки-2016 с ползватели 236.85 KB
ВАЖНО актуално Нов файл за регистрация на земеделски стопани по Наредба 3/99 2.67 MB
ВАЖНО ново Допълнение към протокол- средно рентно плащане -2014-2015 180.50 KB
ВАЖНО актуално Упътване за работа с файла за регистрация на ЗС по Наредба 3/99 90.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа