23.04.2024


актуално Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади 11.98 KB
актуално Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 15.21 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е За участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ 41.00 KB
актуално Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 20.08 KB
актуално Декларация по чл. 37ж, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 18.13 KB
актуално Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗЗ 32.50 KB
актуално Приложение средна рента 2016-2017 625.38 KB
актуално Методика и указания 285.67 KB
актуално Образец опис фактури 42.43 KB
актуално Заповед за сроковете за прием по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” 128.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа