22.04.2024


12.04.2023 ПРАВИЛА за работа на дисциплинарния съвет при Областна дирекция „Земеделие” — София област 62.51 KB
01.03.2023 заповед за утвърждаване вътрешни правила за мпс 85.00 KB
01.03.2023 вътрешни правила МПС 2023 55.08 KB
01.04.2022 В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол на дейността на Областна дирекция „Земеделие“ – София област 66.50 KB
01.04.2022 Заповед № РД-04-34/01.04.2022 т. за утвърждаване на В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол на дейността на Областна дирекция „Земеделие“ – София област 59.64 KB
01.04.2022 FINANSOV_KONTROL_2022 образец 48.95 KB
17.02.2022 Стратегия за управление на риска в Областна дирекция “Земеделие“ - София област, утвърдена със заповед № РД-04-257/01.11.2021 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие“ - София област. 107.64 KB
17.09.2021 Заповед № РД-04-209/16.09.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –София област за утвърждаване на „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие" – София област ” 689.36 KB
17.09.2021 „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие" – София област ” 770.20 KB
03.06.2021 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01-31.07.2020 3.59 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »