28.05.2024


17.09.2021 „Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие" – София област ” 770.20 KB
03.06.2021 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01-31.07.2020 3.59 MB
02.06.2021 Обяснителна записка към отчета за периода 01.01 - 30.40.2021 1.48 MB
02.06.2021 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01 - 30.04. 2021 4.20 MB
02.06.2021 Годишен отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки 3.94 MB
22.04.2021 Заповед РД-004-144/21.04.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –София област за утвърждаване на вътрешните правила за заплатите и възнагражденията в Областна дирекция „Земеделие” - София облас 84.00 KB
22.04.2021 Вътрешни правила за заплатите и възнагражденията в Областна дирекция „Земеделие” - София област”., утвърдени със Заповед РД-004-144/21.04.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –София област 366.50 KB
02.03.2021 заповед №РД-04-38/02.03.2021 г. нова "Стратегия за управление на риска в ОДЗ-СО". 136.73 KB
11.03.2020 ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ 50.53 KB
03.08.2020 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки 3.59 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »