16.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Самоков, община Самоков, София област. 94.50 KB
Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, за отмяна и нова заповед за землището на с.Ярлово, община Самоков 4.04 MB
Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област, за отмяна и нова заповед за землището на с.Шипочане, община Самоков 592.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Ново село, община Самоков, София област. 128.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Продавноци, община Самоков, София област. 122.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Алино, община Самоков, София област. 396.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Алино, община Самоков, София област. 104.40 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Бели Искър, община Самоков, София област. 106.43 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Белчин, община Самоков, София област. 118.59 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Горни Окол, община Самоков, София област. 115.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »