14.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. във връзка с чл.62 ал.2 от АПК за землището на с. Пожарево, община Божурище София област. 182.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Хераково , община Божурище, Софийска област. 200.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Росоман , община Божурище, Софийска област. 170.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Пожарево , община Божурище, Софийска област. 221.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Златуша , община Божурище, Софийска област. 158.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Делян , община Божурище, Софийска област. 95.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Гурмазово, община Божурище, Софийска област. 121.00 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за Община Божурище-Пътища. 1.23 MB
Заповед за комисия за Община Божурище 574.13 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2016г./2017г. за землището на Гурмазово, община Божурище - изменение. 2.58 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »