14.07.2024


26.01.2024 Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от Софийска област за стопанската 2024-2025 г. година в левове на декар. 312.63 KB
25.01.2023 Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от Софийска област за стопанската 2023-2024 г. година в левове на декар. 282.30 KB
26.01.2022 Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от Софийска област за стопанската 2022-2023 г. година в левове на декар. 236.33 KB
02.02.2021 Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от Софийска област за стопанската 2021-2022 г. година в левове на декар. 185.99 KB
11.11.2020 График за заседанията на комисиите за формиране на масивите за ползванена пасища, мери и ливади за календарната 2021 година в землищата на територията на София област 21.48 KB
07.08.2020 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ 27.58 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от София област за стопанската 2020-2021 г. година в левове на декар. 224.38 KB
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2020 ГОДИНА 25.05 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от София област за стопанската 2019/2020г. година в левове на декар. 220.82 KB
График за комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на доброволни споразумения за ползването на земедеските земи за стопанската 2019-2020 година. 26.45 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »